Prezime, očevo ime, ime MIHAJLOVSKI ANTONA DIMITAR
Godina rođenja 151123
Narodnost Makedonac
Opština KOČANI
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 280255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna