Prezime, očevo ime, ime MILADINOVIĆ A. ATANASIJE
Godina rođenja 120422
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 141250
Datum puštanja 251153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna