Prezime, očevo ime, ime MILETIĆ JURJA ANTON
Godina rođenja 020812
Narodnost Hrvat
Opština SUŠAK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 080152
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna