Prezime, očevo ime, ime MILIĆ GOJKA SVETOZAR
Godina rođenja 111023
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220150
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna