Prezime, očevo ime, ime MILIĆ PANTE DUŠAN
Godina rođenja 280321
Narodnost Srbin
Opština ORAŠAC
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 160151
Datum puštanja 160156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna