Prezime, očevo ime, ime MILIĆEVIĆ MIHAILA BLAGOJE
Godina rođenja 27
Narodnost Srbin
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 100349
Datum puštanja 011949
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna