Prezime, očevo ime, ime MILINKOVIĆ ŽIVOJINA SRETEN
Godina rođenja 121226
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 011250
Datum puštanja 291155
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna