Prezime, očevo ime, ime MILOVIĆ BOŠKA BRATOLJUB
Godina rođenja 130224
Narodnost Srbin
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 290649
Datum puštanja 140452
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna