Prezime, očevo ime, ime MILOVIĆ VIDAKA MITAR
Godina rođenja 211122
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 170250
Datum puštanja 290752
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna