Prezime, očevo ime, ime MILOVIĆ JASE GAJO
Godina rođenja 210919
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021049
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Srbije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna