Prezime, očevo ime, ime MILUTINOVIĆ DRAGUTINA MILUTIN
Godina rođenja 310821
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 020550
Datum puštanja 020751
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne