Prezime, očevo ime, ime MILUTINOVIĆ DRAGUTINA MILUTIN
Godina rođenja 210821
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna