Prezime, očevo ime, ime MILUTINOVIĆ ZDRAVKA ALEKSANDAR
Godina rođenja 200421
Narodnost Srbin
Opština LAZAREVAC
Srez VALJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 070450
Datum puštanja 250255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna