Prezime, očevo ime, ime MIŠIĆ JOVANA BOJAN
Godina rođenja 121226
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 130449
Datum puštanja 080352
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 33 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna