Prezime, očevo ime, ime MOJSIJEV ALEKSE BLAGOJE
Godina rođenja 270204
Narodnost Makedonac
Opština KRATOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 171249
Datum puštanja 310152
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna