Prezime, očevo ime, ime NAKOVSKI DIMITRA RISTO
Godina rođenja 090312
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 261051
Datum puštanja 271156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna