Prezime, očevo ime, ime BELOŠEVIĆ STANKA DANE
Godina rođenja 171205
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130649
Datum puštanja 130150
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna