Prezime, očevo ime, ime NASTIĆ LADISLAVA TANASIJE
Godina rođenja 150821
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 230251
Datum puštanja 280256
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna