Prezime, očevo ime, ime NASTIĆ TIHOMIRA ČEDOMOR
Godina rođenja 310825
Narodnost Srbin
Opština BOGATIĆ
Srez ŠABAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 151049
Datum puštanja 011254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna