Prezime, očevo ime, ime NEDELJKOVIĆ MILUTINA VLADIMIR
Godina rođenja 270821
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 220651
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna