Prezime, očevo ime, ime NIKOLIĆ MIJATA ĐORĐE
Godina rođenja 251125
Narodnost
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja
Datum puštanja 310751
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne