Prezime, očevo ime, ime OGRIZOVIĆ NIKOLE ĐURO
Godina rođenja 290514
Narodnost Srbin
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160152
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 22 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna