Prezime, očevo ime, ime OPALIĆ RADE JOCO
Godina rođenja 130325
Narodnost Srbin
Opština UDBINA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200251
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna