Prezime, očevo ime, ime OREŠKOVIĆ JOSIPA MILE
Godina rođenja 010120
Narodnost Hrvat
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 010351
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna