Prezime, očevo ime, ime OROVIĆ BOGDAN JAKŠA
Godina rođenja 260115
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190252
Datum puštanja 180856
Organ KOS JNA
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna