Prezime, očevo ime, ime ORZA RADE MIRKO
Godina rođenja 2909
Narodnost Srbin
Opština DONJI LAPAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180953
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna