Prezime, očevo ime, ime PAJNIĆ ANTUNA ANTUN
Godina rođenja 160107
Narodnost Srbin
Opština GAREŠNICA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 021050
Datum puštanja 040851
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne