Prezime, očevo ime, ime PAVELIĆ JURIN IVAN
Godina rođenja 250509
Narodnost Hrvat
Opština CRIKVENICA
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180849
Datum puštanja 0452
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna