Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BARTOLIĆ IMBRE ZVONKO 200230 KOTORIBA ČAKOVEC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA