Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SUČELIĆ TODORA PETAR 250526 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĐURIĆ STEVE MILE 120829 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIVKOVIĆ NIKOLE MILAN 080708 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUČKOVIĆ MILOŠA ĐORĐE 090223 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIVKOVIĆ MARKA DUŠAN 50424 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILJENOVIĆ DRAGIĆA MILOVAN 210722 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VIDOVIĆ MIHAJLA ĐURO 50519 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOZLINA MARKA DUŠAN 40524 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATIJEVIĆ MILANA MILIĆ 200123 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOBROSAVLJEVIĆ MILOVANA MILETA 170124 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JURČEVIĆ MILOŠ 150521 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOBROSAVJEVIĆ STANKA JANKO 151225 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOJNOVIĆ PETRA MILOŠ 120622 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GUNJ JANDRA MIHAILO 260502 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAŠIĆ MILO STEVAN 20 VOJNIĆ KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA