Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KAJBA JOSIPA JOSIP 230333 PREGRADA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SINKOVIĆ MAKSA MAKS 12 PREGRADA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOLUBIĆ MILANA STJEPAN 250921 PREGRADA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HALAPIR LADISLAVA VIKTOR 160604 PREGRADA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HRUŠČ JOSIPA KATICA 50510 PREGRADA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA