Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JUGOVIĆ MILANA MIRKO 211112 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOTUR MILAN PETAR 240826 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAČIĆ MILANA SVETOZAR 120925 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOLAK NIKOLE LJUBAN 20815 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOVEDAR VIDO SLAVKO 190927 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JANJUŠIĆ JOSIPA BLAŽ 161010 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽNIDAR PAULA 240616 JASENOVAC NOVA GRADIŠKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA