Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOŽANIĆ ALEKSA DRAGOMIR 271219 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAKETIĆ PAVLA MILUTIN 290208 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŽIĆ ALIMPIJA NIKODIN 19 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŠKOVIĆ CVETE ANDRIJA 120513 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARINKOVIĆ DRAGOLJUBA RADIŠA 140726 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆURČIĆ MARKA DJURDJE 050517 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ TANASIJA LJUBIŠA 280822 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DAPČEVIĆ VUKAŠIN DRAGINJA 111222 RAŠKA KRALJEVO NARODNA REPUBLIKA SRBIJA