Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOS NIKOLE STJEPAN 170725 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PLESNICAR JOŽEFA JOZE 210218 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BRATUŠ SLAVICA 071022 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT JOŽE JOŽE 30293 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KARL ANTON VLADIMIR 25 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MAŽGON IVAN JANEZ 250523 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PODOBNIK IVAN MARIJA 060919 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT JOŽE JOŽE 30293 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
JUJAVČIĆ ANTONA IVAN 04 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
JEREB ANTONA VIKTOR 180403 IDRIJA GORICA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA