Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BIRO PAVELA ŠTEFAN 160628 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT NIKOLE DEZIDER 21129 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT MIRKA JANEZ 100824 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
HORVAT FRANCA JOŽE 30901 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
JANKOVIĆ STRAHINJA MARIJA 31124 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PAVLINIĆ VJEKOSLAV LADISLAV 23 LENDAVA MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA