Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PAVIĆEVIĆ MIRKA RADE 030309 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKOVIĆ MILUTINA VOJISLAV 050118 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEKIĆ GLIGORIJA JOVAN 171027 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CEKIĆ ĐORĐA DUŠAN 160913 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ NIKOLE STOJAN 250516 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NIKOLIĆ VLADIMIRA ANDRIJA 221130 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANOJKOVIĆ STANOJA VOJISLAV 150825 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ STOJADINA BLAGOJE 080528 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ STOJADINA BOŽIDAR 250833 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ ZARIJE ALEKSANDAR 191226 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJANOVIĆ MILOŠA VLAJKO 250827 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ RADISAVA NOVAK 190212 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANKOVIĆ SVETE NIKOLA 221111 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PAVLOVIĆ KRSTE MIHAJLO 211100 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEROVIĆ PETRA ILIJA 200725 LESKOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA