Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATANA SULEJMAN IBRAHIM 180111 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MATIJEVIĆ STJEPANA IVAN 200107 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAČIĆ BEGA FERID 050510 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TUKERIĆ JOSIPA IVAN 050407 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAĆIRBEGOVIĆ SALIH RAGIB 201020 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSMANČEVIĆ ZAIMA ASIM 010119 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ROMANO ALBERTA BETIKA 220920 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA