Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SINANOVIĆ AHMETA HATIDŽA 160624 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SINANOVIĆ AHMETA SAFETA 010526 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TOPALBEGOVIĆ HAMDIJA RAZIJA 18 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TRNINIĆ STOJAN ZORA 15 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZJAJO MURIBA AVDO 25 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠMANJAK ILIJA MILAN 101217 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆELHASIĆ SAĆIR FIKRET 130622 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BIBIĆ MUJA IBRO 050511 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DAMJANOVIĆ JOVO CVIJAN 170402 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ILIĆ STANKA SPIRO 190811 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JANDRIĆ PERE SPASOJE 28 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOVIĆ IVANA MLADEN 111209 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KNEŽEVIĆ JOVE DUŠAN 251020 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MECO MEHO MEHMEDALIJA 90517 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILIČIĆ NIKOLE JOVO 101120 JAJCE JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA