Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BORISOV VLADIMIR PETAR 271121 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BALJ TIME LAZAR 110413 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KURUZOVIĆ MEHMEDA SADIK 211220 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ORLOVAC NIKOLE IVICA 140213 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KOVAČEVIĆ NIKOLE VLADO 150830 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ANTUNOVIĆ MATE BEPISLAV 310309 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ISLAMOVIĆ HUSE HUSNIJA 180423 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ISLAMOVIĆ HUSO MEHO 120709 LJUBIJA PRIJEDOR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA