Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ZELJOVIĆ TODORA DRAGAN 23 DRAČEVO SKOPLJE NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KURILIĆ PETAR MILOSAV 230924 DRAČEVO SKOPLJE NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MEDAR LAZE VASO 211127 DRAČEVO SKOPLJE NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA