Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BRNOVIĆ MIRKA RADOMIR 180912 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BEGOVIĆ STANKA VELJKO 281222 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ GOJKA MILORAD 201023 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TIJANIĆ JEFTE KOSTA 050623 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MITRA GOJKO 270907 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ JAGOŠA BOŽIDAR 251226 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KADOVIĆ JAGOŠA BOŽIDAR 251226 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LASICA JANKA JOVAN 260916 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJAJLOVIĆ RADOVANA VLADO 151224 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ RADE BATRIĆ 150726 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVIĆEVIĆ FILIPA SLOBODAN 021124 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEROVIĆ PUNIŠE DUSAN 050222 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVELJIĆ ĐOKE VOJISLAV 141128 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STANKOVIĆ RADOVANA MOMČILO 140529 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUKOVIĆ VIDAKA VELJKO 131024 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA