Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠĆEKIĆ RADOŠA ALEKSANDAR 200314 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUKAŠINOVIĆ RADOSAV VUKSAN 120810 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABOVIĆ MIHAILA DANILO 020829 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABOVIĆ ĐUKANA DOJČILO 28 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAKIĆ RADOŠ VUKSAN 280520 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BUBANJA MILOJA VUČETA 020328 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
HODŽIĆ DŽELADIN MEHMED 50615 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABOVIĆ RADETA VELIMIR 200430 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABOVIĆ ZARIJE JAKOV 030229 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAJIĆ VELIMIRA MILISAV 190305 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KATIĆ VELIMIRA MIOMIR 120620 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOSTIĆ RADOSAVA DUŠAN 61223 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOŠTAN SIME SLAVKO 110809 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠUNJOVIĆ MILJANA LJUBO 150923 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOKIĆ STEVANA RADOMIR 10120 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA