Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BUBONJA MILUTIN JAGOŠ 101113 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LJEŠNJAK RADOVANA VUKO 121027 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MANDIĆ PETRA MILOŠ 170528 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIKELIĆ VELIMIR MIKETA 150530 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUKIĆEVIĆ RADOS VUKAJLO 200410 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MATOVIĆ MILIĆA BATRIĆ 10820 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA