Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DRAGOVIĆ MILUNA ROSANDA 50128 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GARIĆ MILETE ALEKSANDAR 200714 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ MIRAŠA VUKADIN 030317 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUTOVAC JEREMIJE VUČETA 161214 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MASLOVARIĆ ARSE SPASOJE 11020 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MASLOVARIĆ PAVLA VASILIJE 80126 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MASLOVARIĆ RADINA IVAN 121220 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADIVOJEVIĆ MITRA LUKA 131029 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RAMDEDOVIĆ MAHMUDA REDŽO 050128 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STEŠEVIĆ RADIVOJA BRANKO 150426 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TODOROVIĆ MILUTINA DANILO 121118 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TURKOVIĆ VUKMANA DOBRAŠIN 100728 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADROVIĆ ZUMBERA SULJO 220222 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
CIMBALJEVIĆ MIJATA DRAGO 101024 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DRAKULOVIĆ RADOŠA RADIVOJE 201032 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA