Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐUROVIĆ RISTE MILOVAN 300722 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIVKOVIĆ NOVAKA MILAN 201114 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALATOVIĆ MIRKA JOVAN 130907 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ABRAMOVIĆ SPIRE VELJKO 251222 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABIĆ MITRA PETAR 170707 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DANILOVIĆ LJUBIŠE BOŽIDAR 30119 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALEŠEVIĆ JOVANA NATALIJA 050814 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUŠOVIĆ VIDAKA LJUBO 070106 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ABRAMOVIĆ KRSTE MILAN 11 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STANOJEVIĆ VIDAKA SAVO 110116 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUŠOVIĆ VIDAKA LJUBO 070106 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
AGRAMOVIĆ BLAGOJA VOJIN 30720 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKĆEVIĆ MARKA IVAN 180911 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽARIĆ MILANA OLGA 010621 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BJELICA MILOVANA JEVREM 140309 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA