Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RADOVIĆ NIKOLA DUŠAN 27 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DURUTOVIĆ ĐUKAN ĐORĐE 160327 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GARDAŠEVIĆ GORAN STEVAN 11 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOVEDARICA RISTO MILAN 23 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOMNENIĆ AKIMA VELIŠA 100326 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA JOVANA TRIFKO 14 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA LUKE SIMO 28 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA MIŠE MILAN 0 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA ZARIJE RADE 100425 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRALJEVIĆ JOVANA TRIFKO 6 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KUZAN MITAR JOVO 230325 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALOVIĆ GLIŠE VLADIMIR 240529 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILOVIĆ JASE GAJO 210919 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILOVIĆ VIDAKA MITAR 211122 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLIĆ JOVAN DUŠAN 180407 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA