Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NIKOLIĆ LJUBA MILIVOJE 22 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAPOVIĆ JAGOŠ VUKOTA 27 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEJOVIĆ MITAR ILIJA 090529 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEJOVIĆ SAVA VOJISLAV 270123 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEJOVIĆ STEVAN TODOR 25 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PERIŠIĆ SAVO ĐORĐE 25 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEROVIĆ JOVANA RADOVAN 100628 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ KONSTANTIN MOMČILO 18 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ MIRKA VIDAK 280622 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PREMOVIĆ MTLE LUKA 05 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ VASO MARKO 150301 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADULOVIĆ MARKO MILORAD 071028 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RONČEVIĆ ANTE LUKA 221010 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SARIĆ MILOSA OBRAD 131220 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SVORCAN RADOVAN ĐORĐE 14 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA