Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TEPAVČEVIĆ NOVICA BOŠKO 10 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJADINOVIĆ VICE MARKO 02 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUČETIĆ GAJO JANKO 151220 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠKORO PERO 15 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
OGNJANOVIĆ TADIJA BLAŽO 250319 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ MILE DRAGO 13 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ANDRIJAŠEVIĆ VESEl.IN VIDAK 280626 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BJELICA JOVANA RADOJICA 150120 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BJELICA MILANA MILISAV 200519 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOŠKOVIĆ TODORA MILAN 170709 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULAJIĆ LUKE ĐORĐE 010524 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DRAŠKOVIĆ MITAR NIKOLA 210517 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DRAŠKOVIĆ MITOV PETAR 150614 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DURUTOVIĆ MILANA BAJA 161023 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ERAKOVIĆ DJORDJE FILIP 20 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA