Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GLIGOVIĆ JOVANA BOGDAN 150211 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA ILIJE KOSTA 220302 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOPRIVICA OBRENA JEVREM 50626 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČEVIĆ TRIFKO GOJKO 200810 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUČIĆ PERO DUŠAN 250914 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MANDIĆ NOVICE BLAGOJE 180312 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MATIJAŠEVIĆ MARKA MILORAD 300920 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MEĐEDOVIĆ JOVICA SAVO 230528 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MEĐEDOVIĆ MILOŠA VASKO 80712 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJANOVIĆ MILETE DRAGUTIN 30919 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILJANIĆ DAMJANA KOSTA 220920 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILOVIĆ JOVANA BLAŽO 250352 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIĆOVIĆ PERKO DANILO 150523 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIČOVIĆ PERKOV MILOŠ 150330 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NENEZIĆ RADOVANA KRSTO 100411 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA