Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠABANOVIĆ TOMA ĐOKA 09 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠURBATOVIĆ BLAGOJA VELJKO 180411 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAZOVIĆ MILA JEREMIJE 141012 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KNEŽEVIĆ JAGOŠA VOJISLAV 241024 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DRAŠKOVIĆ SAVE ĐORĐE 40417 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKČEVIĆ MARKO ĐORĐIJE 230420 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GLUŠEVIĆ MIHAJLA RADOMIR 26 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRIVOKAPIĆ RADOVAN JOVAN 221111 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIROVIĆ SAVO DANILO 28 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RAONIĆ DANILO JOVAN 29 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐIKANOVIĆ PEKO SAVO 29 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKIĆ SLOBODANA SLOBODAN 28 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NENEZIĆ RADOVANA KRSTO 100411 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ADŽIĆ JAKOV SIMO 201025 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRIVOKAPIĆ ILIJE JOVAN 70722 NIKŠIĆ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA